tr-TRen-US

Duyurular

Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi

Ülkemizde işsizlikle mücadelede kullanılan aktif istihdam programları arasında yer alan iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, İŞKUR tarafından iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere yönelik olarak sunulmaktadır. Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) aracılığıyla, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin tanıtımı ve paydaşlarla işbirliği imkânlarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi’nin birincisi 28-29 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, ikinci kongre ise, 26-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

Antalya’da düzenlenecek olan II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi ile istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin değerlendirilerek, bu potansiyelin harekete geçirilmesi yönünde güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarının paylaşılacağı bir platform oluşturulması hedeflenmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin iyi uygulama örneklerinin sunulacağı ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetine yönelik politika ve stratejilerin tartışılarak öneriler geliştirileceği öngörülmektedir.

Kongrede sunulmak üzere hazırlanmış olan çalışmalar bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan çalışmalar hazırlanacak bildiri kitabında da yayımlanacaktır.

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra katılımcılar, Türkiye’nin gerek doğal güzellikleri gerekse tarihsel geçmişi bakımından önemli şehirlerinden birisi olan turizm kenti Antalya’yı yakından tanıma olanağı elde edeceklerdir.

Kongreye katılım, yemek ve sosyal etkinlik giderleri ücretsizdir. Katılımcıların yol ve konaklama giderlerini kendilerinin karşılaması beklenmektedir.


 

 

Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye İş Kurumu
Euroguidance Ağı
Euroguidance Türkiye
ERASMUS+
Antalya Valiliği
Akdeniz Üniversitesi
Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü